แบบทดสอบระดับความรู้และความเสี่ยงการลงทุน

จงเลือกคำตอบที่เหมาะกับตัวคุณเพื่อวิเคราะห์ระดับความรู้เรื่องการลงทุน

เงื่อนไขการใช้โปรแกรมนี้

  1. โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนว่ามีความแตกต่างกันไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล

  2. คำอธิบายเกี่ยวกับการลงทุนที่ออกมานั้น มิได้เป็นคำแนะนำให้ลงทุนตาม เนื่องจากการจัดให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละรายนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบุคคล คือ สถานภาพทางการเงินและความมั่นคงของรายได้แล้วยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาดทุน คือ การคาดการณ์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละบุคคลด้วย

คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน      คุณได้คะแนน

คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง      คุณได้คะแนน

© 2019  E Master

E Master Service & development Co.,Ltd

E-mail : info@tfxtrade.com

exnessforex.gif