แบบทดสอบระดับความรู้และความเสี่ยงการลงทุน

จงเลือกคำตอบที่เหมาะกับตัวคุณเพื่อวิเคราะห์ระดับความรู้เรื่องการลงทุน

เงื่อนไขการใช้โปรแกรมนี้

  1. โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนว่ามีความแตกต่างกันไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล

  2. คำอธิบายเกี่ยวกับการลงทุนที่ออกมานั้น มิได้เป็นคำแนะนำให้ลงทุนตาม เนื่องจากการจัดให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละรายนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบุคคล คือ สถานภาพทางการเงินและความมั่นคงของรายได้แล้วยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาดทุน คือ การคาดการณ์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละบุคคลด้วย

1) คุณรู้จักตลาดการลงทุนเป็นเวลานานเท่าไหร่

2)  ถ้าพูดถึงตลาดหุ้นกับตลาดฟอเร็กซ์ คุณคิดว่าตลาดไหนน่าลงทุนที่สุด

3) คุณคิดว่าการเรียนรู้จากไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด

4) คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์และสมารถโฟนได้หรือไม่

5) คุณสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับไหน

6) ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน คิดเป็นกี่% ของรายได้ทั้งหมด

7)  ปัจจุบันท่านมีสถานะทางการเงินอย่างไร

8) ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้นานแค่ไหน

9) ถ้าท่านลงทุนในทรัพย์สินมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง    แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน จะรู้สึกอย่างไร

10) หากท่านลงทุนแล้วพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงกี่% ท่านจะรับได้แล้วต้องทำอย่างไร

© 2019  E Master

E Master Service & development Co.,Ltd

E-mail : info@tfxtrade.com

exnessforex.gif